Privacyverklaring en cookies

Inleiding

Jadoul zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website. Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzen met betrekking tot ons gebruik ervan. Door gebruik te maken van onze site of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.
Onder ‘persoonlijke gegevens’ worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzen betreffende e-mailnieuwsbrieven, product aankopen of product voorkeuren van klanten, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.
 

Onze gegevensverzameling

Gegevens die rechtstreeks bij u worden verzameld. U kunt over het algemeen onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. We vragen u op sommige pagina’s om persoonlijke gegevens, zodat we een dienst kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons geven wanneer u contact met ons hebt (bijv. vraag of verzoek om klantenondersteuning). De persoonlijke gegevens die we verzamelen of ontvangen kunnen het volgende omvatten:
 • contactgegevens, zoals uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysieke adres;
 • uw e-mailmarketingvoorkeuren;
 • informatie die wordt gebruikt om uw gebruik van onze sites aan te passen en te vergemakkelijken, waaronder aanmeldgegevens en technische informatie;
U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, dan kunnen we wellicht niet de gevraagde dienst leveren of uw transactie voltooien.
Gegevens die automatisch worden verzameld. We verzamelen gegevens over uw bezoek aan onze sites, waaronder welke pagina’s u bekijkt, het aantal verzonden bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen waartoe u toegang neemt en andere acties die zijn gedaan op sites van Jadoul. We kunnen deze informatie combineren met uw persoonlijke gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar iedere website die u bezoekt, uw browsertype, -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot de site en de website waar vanuit u werd doorgekoppeld naar één van onze sites. We combineren deze standaardgegevens niet met andere persoonlijke gegevens. 
 

Ons gegevensgebruik

Website- en productverbetering. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om bedrijfsanalyses uit te voeren of om onze site gebruiksvriendelijker te maken door te verhinderen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door onze sites volgens uw voorkeuren of belangen aan te passen.
Communicatie. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die door Jadoul beschikbaar zijn gemaakt en waarin u wellicht interesse hebt. U kunt de ontvangst van onze promotieberichten uitschakelen door de contactgegevens te gebruiken die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Bovendien bevat ieder promotiebericht dat we per e-mail verzenden een koppeling om uw abonnement te beëindigen zodat dat berichttype niet meer wordt geleverd. Als u kiest voor beëindiging van het abonnement, dan zullen we u binnen 10 werkdagen van de betreffende lijst verwijderen.
Ter aanvulling op de gebruikswijzen die hierboven zijn opgesomd, kunnen we gegevens die we hebben verzameld gebruiken om fraude, schending van intellectueel eigendom, overtredingen van onze voorwaarden en bepalingen, overtredingen van wetgeving of ander misbruik van de sites, te ontdekken, verhinderen en beantwoorden.
 

Ons gebruik van cookies en webbakens

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan een site van ELBEX TECHNOLOGIES BVBA. Cookies zijn nuttig omdat ze bijdragen aan het schikken van de inhoud en de opmaak van onze sites, en omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze sites.
Onze sites kunnen ook elektronische afbeeldingen bevatten die ‘webbakens’ (of soms ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en waarmee we het aantal gebruikers dat specifieke pagina’s heeft bezocht kunnen tellen. We kunnen webbakens opnemen in promotieberichten of nieuwsbrieven die we per e-mail verzenden, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op deze berichten is gereageerd.
Categorieën van cookies
Het cookietype dat kan worden gebruikt op de website van Jadoul, kan worden ondergebracht onder een van deze vier categorieën: Strikt noodzakelijk, Prestatie, Functionaliteit en profiel, en Advertentie.
1.     Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn belangrijk, omdat u hiermee door onze sites kunt navigeren en de sitefuncties kunt gebruiken, zoals in verband met zoekopdrachten. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketing of om te herinneren waar u op internet bent geweest. Een voorbeeld van een strikt noodzakelijke cookie is een ‘winkelwagencookie’, dat wordt gebruikt om de producten te herinneren die u wilt aanschaffen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of doorgaat naar de bestelling.
2.     Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze sites gebruikt, bijvoorbeeld, naar welke pagina’s u vaak gaat en of u foutmeldingen krijgt vanuit bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen alleen anonieme gegevens die worden gebruikt om te verbeteren hoe onze sites werken.
Deze cookies worden niet gebruikt om online advertenties naar u te zenden. Zonder deze cookies kunnen we niet leren hoe onze sites presteren en relevante verbeteringen maken die uw browserervaring kunnen verbeteren. Voorbeelden van prestatiecookies die onze sites gebruiken zijn Google  Analytics (zie uitgebreidere behandeling hieronder).
3.     Functionaliteit- en profielcookies
Onze sites kunnen met behulp van deze cookies gegevens bewaren die u verstrekt, zoals de taalvoorkeuren van uw site, en om technische gegevens te bewaren die nuttig zijn bij uw interactie met onze sites. Ze herinneren bijvoorbeeld uw gebruikers-ID en elementen van uw gebruikersprofiel. Ze zorgen er ook voor dat uw gebruikservaring van de sites en de marketingactiviteiten van Jadoul voor u relevant zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals het weergeven van een video of het reageren op een weblog. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen anoniem zijn en ze kunnen niet uw surfactiviteit op andere websites bijhouden.
Een website kan zonder deze cookies niet de keuzen herinneren die u eerder hebt gemaakt of uw surfervaring personaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren te bewaren en we gebruiken een cookie om uw keuze te bewaren over de weergave van de scheidingspagina met cookie-informatie die we weergeven op onze sites. Dankzij deze cookie kunnen we uw keuze herinneren over de weergave van de banner met cookie-informatie wanneer u vervolgens dezelfde site bezoekt waar u uw keuze over de banner hebt gemaakt.
Uw cookievoorkeur instellen
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten weergeven wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van sites van Jadoul of andere websites die u bezoekt volledig te ervaren.
Ons gebruik van webanalyse
Jadoul gebruikt gangbare webanalyses om bezoek aan onze sites bij te houden. Deze analyse wordt geleverd door Google Analytics. De gegevens die door de cookie over uw gebruik van onze sites worden gemaakt (waaronder uw IP-adres) zullen worden verzonden naar en opgeslagen door Google  op servers in de Verenigde Staten. Google  zullen deze gegevens gebruiken om uw gebruik van onze sites te evalueren, om rapportage samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. Google  zullen ook deze gegevens aan derden overdragen wanneer dit wordt vereist door wetgeving, of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google  zullen uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google  bezitten.
U kunt webanalyse uitschakelen door deze hulpmiddelen op uw computer te installeren. Uitschakelkoppeling voor Google Analytics
Ons gebruik van Marketingtools
Jadoul gebruikt MailChimp als Email- en marketingautomatisering platform. Door u ingevulde gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacy beleid en de Voorwaarden van MailChimp. U kunt op elk moment uitschrijven op onze marketing emails door op de link ‘Abonnement opzeggen’ te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via Email verantwoordelijke. We zullen uw gegevens met respect behandelen
Anti-bijhoudsignalen en soortgelijke mechanismen
Sommige webbrowsers verzenden anti-bijhoudsignalen naar de sites waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie incorporeren en activeren, is het niet altijd helder dat gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden of zelfs dat ze bewust zijn van deze signalen. Er is momenteel geen overeenstemming, ook onder leden van de leidende organisatie die internetstandaarden vaststelt, over wat websites moeten doen wanneer ze zulke signalen ontvangen.
Jadoul reageert momenteel niet op deze signalen. Als en wanneer een uiteindelijke standaard is gevestigd en geaccepteerd, dan zal Jadoul opnieuw beoordelen hoe op deze signalen moet worden gereageerd.
 Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Wanneer je een email hebt verzonden via onze contact formulier worden je naam en emailadres enkel gebruikt voor het uitvoeren van de verzending. Daarna worden je gegevens niet opgeslaan.
Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, zullen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten Jadoul
Openbaarmaking aan serviceproviders. Jadoul heeft contracten met andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, zoals het beheren van websites, verzenden van gegevens, analyseren van onze sites en uitvoeren van bedrijfsanalyses en andere analyses ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf en onze website. We maken voor deze bedrijven alleen die onderdelen van uw persoonlijke gegevens beschikbaar die ze nodig hebben om die diensten effectief te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens die ze van Jadoul ontvangen niet gebruiken voor andere doelen.
Openbaarmaking vanwege overige redenen. We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wordt vereist of toegestaan door wetgeving of indien we menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen of aan juridische actie mee te werken, om onze rechten of eigendommen te beschermen en beveiligen of, in urgente omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.
 

Beveiliging

Jadoul is gebonden aan de bescherming van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken een verscheidenheid van beveiligingstechnologieën en -procedures om bij te dragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We bewaren bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang die zijn geplaatst in faciliteiten met beperkte toegang. Bij de website waarop u aanmeldt is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord veilig is en dat deze gegevens niet aan anderen worden onthuld. Wanneer u surft op een site waar u bent aangemeld, of van een site naar een andere die hetzelfde aanmeldmechanisme gebruikt, controleren we uw identiteit middels een versleutelde cookie die op uw apparaat is geplaatst.
Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij ze nodig hebben om de producten en diensten aan te bieden waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. De criteria die wij hanteren om de opslagperioden te bepalen, omvatten: informatie die wij u hebben verstrekt over opslagperioden op onze website of in de Algemene voorwaarden van de website. Wij hanteren ook criteria zoals relevante contractuele bepalingen die van kracht zijn, wettelijke bewaarperioden, relevante regelgeving en industrienormen.
 Koppelingen naar andere websites
Onze website kan koppelingen bevatten naar andere websites, die door andere organisaties worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Dit beleid is niet van toepassing op die andere websites, dus wij raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de werkwijzen van andere websites en apps (zelfs niet als u daartoe toegang verkrijgt via koppelingen die wij verstrekken), en wij bieden de koppelingen naar deze websites uitsluitend aan voor uw informatie en gemak. Wij wijzen specifiek verantwoordelijkheid af voor de inhoud, privacypraktijken en gebruiksvoorwaarden van die websites, en wij doen geen aanbevelingen, verklaringen of beloften over de nauwkeurigheid, inhoud of grondigheid van deze websites.
 
Meer over hoe ik contact kan opnemen met De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben, of een klacht willen indienen over de wijze waarop ELBEX TECHNOLOGIES BVBA met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met de CBPL:
Via de website: www.privacycommission.be
Telefonisch: 02 274 4800
of schriftelijk. Het adres is: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
 

Uw persoonlijke gegevens nazien

U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nazien en corrigeren die door onze sites worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze sites zijn verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te zien en te corrigeren, of Jadoul vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te melden.
 

Instemming met internationale overdracht van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt, kunnen worden verzonden naar de Verenigde Staten of een ander land waar Jadoul of diens vertegenwoordigers of leveranciers een vestiging hebben. We kunnen ook de gegevens daar bewaren en verwerken. Hoewel de wetgeving die persoonlijke gegevens beschermt in die landen kan verschillen van de wetgeving waar u woont, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Door onze websites te gebruiken of contact met ons op te nemen en uw gegevens aan ons te geven, stemt u in met de overdracht van de gegevens buiten uw land.
 

Gegevens van kinderen

Jadoul verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en richt of stuurt haar sites ook niet naar kinderen.
 

Handhaving van deze privacyverklaring/Onze contactgegevens

Als u vragen hebt betreffende deze verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: Link contactpagina website .We zullen spoedig op uw probleem antwoorden en streven ernaar een bevredigende oplossing te vinden.
 

Wijziging van deze privacyverklaring

Jadoul kan incidenteel deze privacyverklaring wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum na ‘laatst bijgewerkt’ aan de boven- en onderzijde van de privacyverklaring wijzigen. Als we materiële wijzigingen implementeren in de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en/of delen die we over u verzamelen met behulp van de sites, dan zullen we u hierover informeren door een e-mail te zenden naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen prominent op onze sites te melden.
 
 

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Iedere overeenkomst en handelsrelatie tussen de ALBAFLOORS BV (hierna ALBAFLOORS) en haar mede-contractant (hierin aangeduid als “klant” ) wordt uitsluitend beheerst door de hierna vermelde bedingen, geen enkele uitgezonderd, die door de klant zijn gelezen, begrepen en aanvaard. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid heeft de Nederlandstalige tekst van de Algemene Voorwaarden voorrang op elke andere taal.

 1. Kwaliteitsomschrijving

2.1. ALBAFLOORS verkoopt houtproducten, met in begrip van massief eiken vloerbekleding en samengesteld parket met een toplaag in eik alsook vloerbekleding in andere houtsoorten, laminaat of vinyl, terrashout en hout voor gevelbekleding.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen staat ALBAFLOORS niet in voor het transport en de plaatsing van de houtproducten waardoor ALBAFLOORS ook niet aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens het transport en/of de plaatsing.

2.2. Volgens de gebruiken in de sector worden de producten, afbeeldingen, modellen en hoeveelheden zo getrouw mogelijk beschreven en aangeboden. Kleine afwijkingen in kleuren, schakeringen en dimensies zijn evenwel mogelijk. ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor dergelijke afwijkingen.
Voor het bestellen en plaatsen van een houten vloer dient men rekening te houden met een bepaalde hoeveelheid zaagverlies. Er dient dus meer hout besteld te worden dan de netto te dekken oppervlakte. Afhankelijk van de concrete ruimte, hoeken en uitsparingen, zal dit zaagverlies zich tussen 7% en 10% situeren.

Het is van belang om voldoende volume te bestellen om tijdverlies en extra transportkosten bij de plaatsing te vermijden en kleine nabestellingen uit te sluiten.
Voor nabestellingen van kleine hoeveelheden, beneden 10m2, wordt steeds een forfait van 100 euro administratief aangerekend bovenop de prijs per eenheid van het product. Hout is een natuurproduct met natuurlijke kleurverschillen. Bij nabestellingen zijn (geringe) kleurverschillen tussen de oorspronkelijk bestelde producten en de nabestelde producten niet uit te sluiten.

Directe blootstelling aan zonlicht kan op termijn kleurverschillen veroorzaken. Ook matten of andere decoratieve vloer- en/of gevelbekledingen kunnen na verloop van tijd voor kleurverschillen in het parket, het terras of de gevelbekleding zorgen. ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor aldus ontstane kleurverschillen.

2.3. Bij de plaatsing, het onderhoud, eventueel herstel of herschuren en het gebruik van het parket dienen volgende voorschriften in acht te worden genomen :

De plaatsings- of herstelwerken brengen beperkt geur-,geluid- en stofhinder teweeg. Om de werken met de grootste zorg te kunnen uitvoeren vragen wij :

 • alle materiaal dat stofgevoelig is zoals computers , muziekinstallaties, televisie , e.a… weg te nemen uit de te behandelen of te herstellen ruimte

 • alle kasten te ledigen

 • alle gordijnen , zonneschermen …weg te nemen

 • alle wandversieringen te verwijderen

 • de living en hall en andere ruimtes volledig te ontruimen.

 • alle stof- en geurgevoelige goederen ( kamerplanten, voedingsmiddelen, ….) te verwijderen.

Samengesteld parket, bestaande uit een multiplex met een toplaag in eik, mag rechtstreeks op de chape (dekvloer) of een bestaande tegelvloer worden geplaatst. Het is aangewezen om het samengesteld parket op de ondergrond te verlijmen (met een MS Polymeerlijm 1component. De chape of dekvloer moet voldoende droog zijn voor het verlijmen van het parket. Het vochtpercentage mag maximum 1.8% bedragen met vloerverwarming of maximum 2% bedragen zonder vloerverwarming. Indien het een anhedrietchape betreft dan zijn de maximum vochtpercentages maximum 0.3%, respectievelijk 0.5%. Indien de plaatsing gebeurd op een oude chape/ondergrond waar geen vochtscherm is, wordt het aanbrengen van een Primer aanbevolen vooraleer de vloer te verlijmen.

Oppervlakte toestand:
Bij verlijmde plaatsing is het noodzakelijk de sterkte en de cohesie van dekvloeren te controleren door middel van hamerslag en krasproef, om na te gaan dat de ondergrond wel sterk genoeg is om op te verlijmen.
Gaten en scheuren dienen gerepareerd te worden. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat alles wat de hechting nadelig kan beïnvloeden (bv oude lijmresten) grondig verwijderd wordt.
Gladde oppervlaktes(zoals tegelvloeren of betonvloeren of dergelijke) waar verlijming moeilijk is, moeten eerst opgeschuurd worden.
De muur- en plafondbepleistering moet afgewerkt en volledig droog zijn. Onder volledig droog wordt verstaan: max. 2,5% voor metselwerk en max. 5% voor bepleistering. Een snelle indicatie van het vochtpercentage wordt meestal gemeten met electrische vochtmeters. Deze metingen duiden ook meteen de vochtigste plaatsen aan. Wanneer uit deze indicatie blijkt dat de vereiste waarden bereikt zijn, worden met de car- buurmeter (de enige rechtsgeldige methode) enkele exacte metingen uitgevoerd.

Massief eiken parket moet steeds op onderparket worden geplaatst.

Massief hout moet minimaal 48 uren acclimatiseren in de ruimte waarin men het parket gaat plaatsen. Samengesteld parket mag onmiddellijk worden geplaatst omdat dit parket niet of heel miniem gaat bewegen onder invloed van temperatuurverschillen.

Het parket mag op vloerverwarming worden geplaatst. Bij het opstarten van de vloerverwarming dienen evenwel opstart voorschriften in acht te worden genomen. Deze voorschriften dient men te bekomen bij de installateur van de verwarmingsinstallatie. We verwijzen hiervoor eveneens naar de adviezen van het WTCB. We vatten enkele aspecten hierna samen maar wijzen erop dat de technieken en voorschriften evolueren. Onderstaande samenvatting is dus enkel indicatief en niet bindend. Om te beginnen dient de zandcement afwerkvloer een week per cm dikte te drogen met een minimum van 4 weken. Daarna kan de vloerverwarming (natte systemen: buizen in cement, beton, anhydriet) geleidelijk opgestart worden, met het water van de vloerverwarming tot 20°C op Dag 1. Dagen 2 tot en met 6 de temperatuur van het water telkens met 5°C verhogen tot maximum 45°C op Dag 6. Dit blijft behouden t/m Dag 10 om dan steeds met 5°C per dag te verminderen tot opnieuw 20°C op Dag 15.

Plaatsen van het parket gebeurt na de opstartfase van de vloerverwarming. Hierbij vragen we om de vloerverwarming af te zetten één dag voor de plaatsing. Men moet er wel voor zorgen dat er door eventueel andere verwarmingssystemen een omgevingstemperatuur is van ongeveer 15°C tijdens het plaatsen. Dit om een goede hechting van de lijm te garanderen.

Bij droogbouwsystemen kan u binnen 24u gewoon het systeem starten en beginnen met de montage van de parketvloer. Tijdens het leggen van de parketvloer dient u de vloer niet te verwarmen.

Als gevolg van haar werking brengt de vloerverwarming een temperatuur- en vooral ook vochtgradiënt in de houten vloerbedekking teweeg. Dit is ook de reden waarom de inwerkingstelling van een vloerverwarming – bij een equivalente relatieve vochtigheid in de ruimte – aanleiding geeft tot grotere bewegingen en vervormingen (dit geldt met name voor de schoteling en de opening van de voegen tussen de parketstroken). De vochtgradiënt is vooral opvallend gedurende de eerste dagen na de jaarlijkse inwerkingtreding van de vloerverwarming. Uit WTCB-proeven is immers gebleken dat de vochtgradiënt en de hiermee gepaard gaande houtbewegingen die bij een stationair regime veroorzaakt worden door de vloerverwarming verwaarloosbaar zijn. Om deze gradiënt te beperken, is het beter om een continu verwarmingsregime te voorzien dan een verwarming die regelmatig onderbroken wordt. Verder zou men er bij de jaarlijkse indienststelling op moeten toezien dat de watertemperatuur progressief verhoogd wordt.

De relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur:
Een ruimte wordt ‘droog’ geacht wanneer de hygrothermische omstandigheden die er heer-
sen en die er meerdere opeenvolgende dagen worden waargenomen, binnen de volgende
grenzen blijven: -temperatuur van de lucht: 15-22°C Aangezien deze het parket blijvend kunnen beschadigen (door bijvoorbeeld scheurvorming) dienen bruuske en grote temperatuurschommelingen te worden vermeden. In aanwezigheid van een vloerverwarming zou de oppervlaktetemperatuur van de houten vloerbedekking beperkt moeten blijven tot maximum 28 °C. Een verhoging van de insteltemperatuur kan aanleiding geven tot een aanzienlijke daling van de relatieve vochtigheid (<
30 %) en tot een toename van de vervormingen (schoteling, opening van de voegen), wat aan de grondslag kan liggen van onomkeerbare schade (onthechting, breuk van de ondergrond …).

De relatieve luchtvochtigheid in de ruimte waar het parket ligt mag niet minder bedragen dan 50-60%. De plaatsing van een luchtbevochtiger wordt aanbevolen.

In sommige omstandigheden of gevallen, kan het gebeuren dat volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in regie, indicatief aan 69,00€/uur (excl BTW), met verrekening van eventueel verbruikte materialen:

 • Het verplaatsen of verhuizen van meubilair (enkel op voorafgaandelijke vraag)

 • Het plaatsen van een stofscherm alsook het plaatsen van beschermfolie op stofgevoelige materialen (muren) en meubilair

 • Het aanpassen van niveauverschillen (verlagen niveau door afschuren bestaande chape of verhogen niveau door egalisatievlies of onderplaten

 • Het drevelen van bevestigingsmateriaal zoals nagels, stiften, vijzen, …

 • Het vervangen van tappen in getapt parket

 • Het wegnemen en terugplaatsen van vloerspots en vloerstopcontacten

 • Het uitsnijden van bestaande elastische voegen en het plaatsen van nieuwe elastische voegen

 • Het wegnemen, kuisen en terugplaatsen van overlegprofielen

 • Het dichten van scheuren en barsten in planken

 • Het wegnemen en terugplaatsen van bloktrapjes

 • Het wegnemen van radiatoren of verwarmingstoestellen

 • Het uitwerken van parket rond buizen, pilaren, kolommen,…enz

 • Het wegnemen en terugplaatsen indien mogelijk van radiatornis-schermen

 • Het wegnemen en terugplaatsen (indien mogelijk) van sokkels en vast meubilair

 • Het wegnemen, schuren en terugplaatsen van vloerradiatorroosters

 • Het wegnemen, schuren en terugplaatsen van plinten

 • Het zagen van nieuwe zettingsvoegen of bijkomende zettingsvoegen

 • Het wegnemen van elektrische leidingen
  Het terugplaatsen dient door een elektricien te gebeuren

 • Het plaatsen van nieuw parket op kabelgootdeksels

 • Het plaatsen van nieuwe afdeklijsten of sokkellijsten

 • Het opnieuw bevestigen, lijmen en/of nagelen van de vloerdelen

 • Het inkorten van deuren en omlijstingen van deuren

Eventuele aanpassingen aan de muren voor het kunnen plaatsen van plinten gebeuren in regie
met verrekening van de verbruikte materialen. Eventuele aanpassingen aan deuren en deurlijsten gebeuren in regie.
Het verbruik van elektrische stroom is ten uwe laste. Na uitvoering der werken is de klant ertoe gehouden onze werken degelijk af te schermen voor eventuele schade van derden.

 

Het parket mag niet afgedekt worden met tetrafolie of met folie voor het uitvoeren van schilder- en behangwerken (plastiekfolie of aluminiumfolie); het hout moet kunnen blijven ademen ; doeken en karton (onbehandeld) mogen wel gebruikt worden.

Indien bij herstel van bestaand parket, dit parket reeds voorheen ook herschuurd is, waardoor mogelijks de toplaag minder is dan 1mm, kan ALBAFLOORS niet verantwoordelijk gesteld worden indien plaatselijk de volledige toplaag afgeschuurd zou worden bij herschuren. Het bestaande parket is dan versleten en een vervanging dient dan door de klant overwogen te worden. Indien de klant kiest voor vervanging door een nieuw parket zal ALBAFLOORS dan op deze vraag een zo goed mogelijk offerte voorstel opmaken.

Na de plaatsing gebeurt de opmeting van de werkelijk geleverde hoeveelheden noodzakelijk om de netto oppervlakte te bekleden, en deze wordt dan ook aangerekend. De eventuele overschotten worden niet teruggenomen en zijn ten laste van de klant.
Na het uitvoeren van onze werkzaamheden laten wij de ruimtes in een zindelijke staat achter. Het grondig reinigen is evenwel ten laste van de klant.

Het onderhoud van parket kan gebeuren met een licht vochtige dweil en een voedende onderhoudszeep of natuurzeep. De onderhouds- en reinigingsproducten dienen afgestemd te worden op de toegepaste afwerking van het parket (type olie, type vernis, …enz).

ALBAFLOORS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet in acht nemen van voormelde voorschriften.

 1. Ontwerpen en Voorstellen

3.1. “ALBAFLOORS” is een handelsbenaming van de vennootschap naar Belgisch Recht ALBAFLOORS BV, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe Mere, Oudenaardsesteenweg 253, en met ondernemingsnummer BE0819823115.

Alle ontwerpen en voorstellen blijven eigendom van ALBAFLOORS en zijn intellectueel rechtelijk beschermd. De Klant wordt in geen enkel geval eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of ongeacht welke andere rechten op deze ontwerpen en voorstellen.

3.2. Elke offerte is geldig gedurende maximaal 2 maanden, waarna deze komt te vervallen. Elke overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS te 9420 Erpe Mere, Oudenaardsesteenweg 253. ALBAFLOORS sluit geen overeenkomsten op afstand. ALBAFLOORS behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren, zonder hiervoor enige verantwoording verschuldigd te zijn.

3.3. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant de door ALBAFLOORS aangeboden en geleverde producten en/of de aard van de producten (die tevens zijn beschreven op www.ALBAFLOORS.be) te kennen.

3.4. Offertes worden opgemaakt in hoeveelheden (aantal m2, aantal lopende meter plinten, aantal stukken) en niet in werkuren, tenzij specifiek zo vermeld.

Annulering van de bestelling of een deel ervan heeft geen grond tot niet-betaling van het bestelde.

 1. Levering

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen geschiedt de levering op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS alwaar de producten dienen te worden afgehaald. Vanaf de levering draagt de klant het risico op verlies en/of schade. Eventuele+ transporten gebeuren steeds op risico van de klant vanaf het ogenblik van vertrek. De levering gebeurt steeds op de gelijkvloerse

4

verdieping (niveau 0) en eventuele liften of kranen dienen door de klant en ten laste van de klant georganiseerd te worden. Eventueel personeel om de levering binnen te dragen of naar boven te dragen is te voorzien door de klant op zijn kosten. De chauffeur noch de plaatser(s) zijn hiervoor bevoegd. De ruimte waarin het parket dient geleverd en/of geplaatst te worden dient door de klant voorbereid te zijn. Dit betekent dat eventueel meubilair en andere installaties of decoraties verwijderd zijn door de klant. De chauffeur en/of de plaatsers van ALBAFLOORS zijn niet bevoegd om verhuis- of opruimingstaken uit te voeren of op zich te nemen.

De klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval of van de lege verpakkingen (karton, folie, plastiek,…enz) en de kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant.

4.2. De klant dient te zorgen voor de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet beroepen op overmacht.

4.3. Leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven zonder enige vaste verbintenis vanwege ALBAFLOORS en kunnen dus afwijken zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan vorderen, tenzij de klant een consument is. Wanneer de klant een exacte leveringstermijn wenst te bekomen, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd.

 

 1. Garantie en protestverplichting

5.1. ALBAFLOORS garandeert dat de door haar geleverde producten beantwoorden aan de hoger uiteengezette kwaliteitsomschrijving.

5.2. De klant/klant dient de door ALBAFLOORS geleverde goederen onmiddellijk bij levering te controleren op gebreken. De klant dient de plaatsing snel en tussentijds te laten stopzetten indien de klant zich niet akkoord kan verklaren met het geleverde parket en mag zeker niet afwachten totdat het volledige parket is geplaatst. Bij gebrek aan een schriftelijk protest, uiterlijk 48 uur vanaf de levering, worden de door ALBAFLOORS geleverde producten geacht conform te zijn en vrij van gebreken. Het gebrek aan tijdig protest ontslaat ALBAFLOORS van iedere aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken en/of gebrek aan overeenstemming.

5.3. De aansprakelijkheidsuitsluiting voorzien in artikel 5.2 geldt niet voor zover de wettelijke garantie van 2 jaar tot levering van een consumptiegoed in overeenstemming met de overeenkomst, zoals bepaald door de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is. In dergelijk geval dient de consument ALBAFLOORS uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontdekking ervan op de hoogte te stellen van het gebrek aan overeenstemming.

Normale slijtage en/of een gebrek of schade veroorzaakt door nalatigheid of verkeerd gebruik of door niet in acht name van de voorschriften uiteengezet in de kwaliteitsomschrijving (door de klant/klant zelf of door derden) maakt geen gebrek aan overeenstemming uit en valt niet onder voormelde garantie.

Garantie wordt enkel gegeven op productiefouten van het materiaal en niet op bijkomende kosten. Garantie is altijd pro-rato. Garantie vervalt bij foutieve verwerking en/of onderhoud van de vloer. Op reeds gebruikt en/of verwerkt materiaal waarbij productiefouten waarneembaar zijn geweest tijdens de verwerking van de vloer kan niet worden gereclameerd. Garantie kan niet gegeven worden op de natuurlijke werking van het materiaal. Krimpnaden, kleurverschillen, kleurevoluties, .. e.d. vallen derhalve niet onder garantie. Een natuurproduct zijnde, zal een houten vloer altijd werken, t.t.z. bij een hoge luchtvochtigheidsgraad zal de vloer uitzetten, bij een lage luchtvochtigheidsgraad zal de vloer krimpen.” Op lak- en/of olie-afwerking kan men onmogelijk een exacte levensduur plaatsen, daar dit afhankelijk is van het onderhoud en externe factoren.

5.4. ALBAFLOORS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 1. Betalingen

Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen dient elke factuur van ALBAFLOORS betaald te worden voor afhaling/levering, doch uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen moeten worden gedaan op de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS. Betalingen gebeuren bij voorkeur door overschrijving of via bancontact op de terminal van ALBAFLOORS.

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt:
40% te betalen bij bevestiging bestelling, voor reservatie planning.
40% te betalen ten laatste zeven dagen voor de levering of de aanvang der werken. Bij niet betaling van deze tweede schijf verschuift de planning automatisch met vier à zes weken, al naargelang de mogelijkheden op dat ogenblik.
20% te betalen na uitvoering der werken.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

ALBAFLOORS heeft het recht de uitvoering van al haar verbintenissen op te schorten bij niet-betaling van één enkele factuur op haar vervaldag. ALBAFLOORS blijft eigenaar van de door haar geleverde producten totdat deze integraal zijn betaald.

De geleverde producten blijven eigendom van ALBAFLOORS tot integrale betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Ingeval de koper de producten intussen heeft verder verkocht, dan gaat de zekerheid van het eigendomsvoorbehoud over op de vordering van de koper uit hoofde van de wederverkoop.

6.1. Betalingen ondernemingen en professionelen:

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, brengt vanaf zijn vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest op aan de Belgische wettelijke intrestvoet die van rechtswege van toepassing is bij betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met 2%, en met een minimum intrestvoet van 10% per jaar. Elke begonnen maand wordt als verlopen beschouwd, zodat interest van elke begonnen maand voor de hele maand verschuldigd is.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van 575 EUR en een maximum van 2.500,00 EURO en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6.2. Betalingen consumenten:

Deze clausule is uitsluitend van toepassing indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch recht.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal de klant een kosteloze eerste herinnering ontvangen. Bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de verzending van deze herinnering is de klant van rechtswege interesten verschuldigd, ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

Bovendien is de klant bij gebrek aan betaling binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de verzending van de herinnering een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, ten belope van de hiernavolgende bedragen:

 • 20 euro bij een openstaand saldo tot 150,00 euro;
 
 • 30 euro + 10 % van het gedeelte boven 150 euro bij een openstaand saldo tussen 150,01 en 500,00 euro;

 • 65 euro + 5 % van het gedeelte boven 500,00 euro bij een openstaand saldo van meer dan 500 euro, zonder dat de te betalen vergoeding meer dan 2000,00 euro kan bedragen.

De termijn van 14 dagen bedoeld in deze clausule gaat bij verzending per post in op de derde werkdag na verzending van de herinnering, en bij elektronische verzending op de eerste kalenderdag na de verzending.
Indien ALBAFLOORS gehouden zou zijn bedragen te betalen aan de klant, geldt dezelfde regeling inzake schadevergoeding en interesten in het voordeel van de klant en lastens ALBAFLOORS.
De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven van toepassing voor zover zij niet tegenstrijdig zijn met deze clausule.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de materieel bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van ALBAFLOORS of van de woon- of vestigingsplaats van de klant bevoegd. Het keuzerecht hierover komt uitsluitend toe aan ALBAFLOORS.

 1. Nietigheid

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer (deel)bepalingen van deze voorwaarden heeft geen gevolgen op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (deel)bepalingen ervan die onverminderd van kracht blijven. De ongeldige of niet-uitvoerbare (deel)bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare (deel)bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.